ENGLISH   DEUTCH


 O kaštieli Ubytovanie Voľný čas Fotogaléria Cenník Kontakt
 

Územie obce Koplotovce i samotného kaštieľa je podľa nálezov osídlené už od neolitu. V minulosti sa v obci našli kamenné sekeromlaty a keramika z neskoršej doby kamennej i mince z doby rímskej.
V samotnom objekte kaštieľa sa pri výkopových prácach našli pozostatky neolitického osídlenia i žiarové hroby lengyelskej kultúry.
Súvislosť osídlenia dokazuje i nález kostrového hrobu v centre nádvoria datovaného do doby železnej. V areáli kaštieľa sa našli i pozostatky žiarových hrobov z doby železnej s výbavou železných nástrojov, kosákov, motyky, sekery. Predpokladá sa, že by sa archeologickým výskumom mohlo odhaliť ešte množstvo zaujímavých pozostatkov predchádzajúcich obyvateľov tohto územia.
Našou snahou je v budúcnosti sprístupniť návštevníkom kaštieľa aspoň časť nálezov expozíciou priamo v areáli kaštieľa. 

/ Home / O kaštieli / Ubytovanie / Voľný čas / Fotogaléria / Cenník / Kontakt /  

© 2005 Kaplath