ENGLISH   DEUTCH  


 O kaštieli Ubytovanie Voľný čas Fotogaléria Cenník Kontakt
 

Koplotovce majú jednu prirodzenú zvláštnosť. Sú to minerálne pramene, o ktorých ľudia vedeli už v dávnej minulosti a možno práve vďaka nim sa začalo prvé osídlenie tohto územia. Vodu z prameňov využívali na rôzne účely, vyplachovali si nimi oči proti zápalom, bahno používali na reumatické choroby.
Písomné zmienky z 19. storočia jasne dokazujú existenciu teplých minerálnych prameňov už v dávnej minulosti ako i to, že množstvo i výdatnosť ich vôd boli oveľa vyššie, ako ich poznáme dnes.
V roku 1975 tu začal hydrogeologický prieskum, ktorý preukázal výskyt minerálnych vôd veľkého rozsahu.
 

Chemické vlastnosti koplotovskej minerálnej vody

Podľa hodnotenia medzinárodných noriem (ISN) sú v Koplotovciach z 5 vrtov minerálnych vôd 4 termálne (dosiahli teplotu nad 20°C).
V porovnaní s piešťanskými vodami dosahujú koplotovské vody podstatne vyššiu mineralizáciu. Termálne vody v Piešťanoch majú charakteristickú hodnotu mineralizácie iba 1450 mg.l-1.
Významnými zložkou koplotovských minerálnych vôd sú oxid uhličitý a monosulfán (sírovodík). V porovnaní s piešťanskými vodami, kde sa oxid uhličitý vlastne nenachádza, dosahuje v koplotovských vodách súčasnú hodnotu asi 900 – 1000 mg.l-1. Naopak, sírovodík dosahuje hodnoty nižšie, asi 1,5 – 3,5 mg.l-1. Vo vrte KB-2 sa vo zvýšenom množstve objavuje fluór (2,2 mg.l-1).
Podľa zastúpenia jednotlivých prevládajúcich iónov, plynov, teploty a osmotického tlaku sa charakterizujú koplotovské minerálne vody ako prírodné minerálne vody, slabo mineralizované, síranovo-uhličité, vápenato horečnaté, sírne uhličité hypotonické, vlažné /studené/ (pozri prílohy – chemické rozbory vôd z vrtov ). Podľa Palmer Gazdovej klasifikácie (geochemická klasifikácia) sa tieto vody charakterizujú ako kalcium sulfánovo bikarbonátového typu chemizmu.

/ Home / O kaštieli / Ubytovanie / Voľný čas / Fotogaléria / Cenník / Kontakt /  

© 2005 Kaplath